Archive

Archive for the ‘New World Order’ Category

ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΔΕΣ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ

March 29, 2011 Leave a comment

Οι επαναστάτες-τραπεζίτες στην Λιβύη ιδρύουν δεύτερη κεντρική τράπεζα στην χώρα για να τυπώνουν τα “δικά” τους χαρτονομίσματα καθώς και εταιρεία πετρελαίων ανάμεσα στα διαλείμματα της μάχης…
Διαβάσαμε εδώ και αναδημοσιεύουμε για να γελάσει ο κάθε ανιδιοτελής πικραμένος ιδεολόγος… 
The rebels in Libya are in the middle of a life or death civil war and Moammar Gadhafi is still in power and yet somehow the Libyan rebels have had enough time to establish a new Central Bank of Libya and form a new national oil company.  Perhaps when this conflict is over those rebels can become time management consultants.  They sure do get a lot done.  What a skilled bunch of rebels – they can fight a war during the day and draw up a new central bank and a new national oil company at night without any outside help whatsoever.  If only the rest of us were so versatile!  But isn’t forming a central bank something that could be done after the civil war is over?  According to Bloomberg, the Transitional National Council has “designated the Central Bank of Benghazi as a monetary authority competent in monetary policies in Libya and the appointment of a governor to the Central Bank of Libya, with a temporary headquarters in Benghazi.”  Apparently someone felt that it was very important to get pesky matters such as control of the banks and control of the money supply out of the way even before a new government is formed.
Of course it is probably safe to assume that the new Central Bank of Libya will be 100% owned and 100% controlled by the newly liberated people of Libya, isn’t it?
Most people don’t realize that the previous Central Bank of Libya was 100% state owned. The following is an excerpt from Wikipedia’s article on the former Central Bank of Libya….
The Central Bank of Libya (CBL) is 100% state owned and represents the monetary authority in The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya and enjoys the status of autonomous corporate body. The law establishing the CBL stipulates that the objectives of the central bank shall be to maintain monetary stability in Libya , and to promote the sustained growth of the economy in accordance with the general economic policy of the state.
Since the old Central Bank of Libya was state owned, it was essentially under the control of Moammar Gadhafi.
But now that Libya is going to be “free”, the new Central Bank of Libya will be run by Libyans and solely for the benefit of Libyans, right?
Of course it is probably safe to assume that will be the case with the new national oil company as well, isn’t it?
Over the past couple of years, Moammar Gadhafi had threatened to nationalize the oil industry in Libya and kick western oil companies out of the country, but now that Libya will be “free” the people of Libya will be able to work hand in hand with “big oil” and this will create a better Libya for everyone.
Right?
Of course oil had absolutely nothing to do with why the U.S. “inva—” (scratch that) “initiated a kinetic humanitarian liberty action” in Libya.
When Barack Obama looked straight into the camera and told the American people that the war in Libya is in the “strategic interest” of the United States, surely he was not referring to oil.
After all, war for oil was a “Bush thing”, right?  The Democrats voted for Obama to end wars like this, right?  Surely no prominent Democrats will publicly support this war in Libya, right?
Surely Barack Obama will end the bombing of Libya if the international community begins to object, right?
Obama won a Nobel Peace Prize.  He wouldn’t deeply upset the other major powers on the globe and bring us closer to World War III, would he?
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has loudly denounced “coalition strikes on columns of Gaddafi’s forces” and he believes that the U.S. has badly violated the terms of the UN Security Council resolution….
“We consider that intervention by the coalition in what is essentially an internal civil war is not sanctioned by the U.N. Security Council resolution.”
So to cool off rising tensions with the rest of the world, Obama is going to call off the air strikes, right?
Well, considering the fact that Obama has such vast foreign policy experience we should all be able to rest easy knowing that Obama will understand exactly what to do.
Meanwhile, the rebels seem to be getting the hang of international trade already.
They have even signed an oil deal with Qatar!
Rebel “spokesman” Ali Tarhouni has announced that oil exports to Qatar will begin in “less than a week“.
Who knew that the rag tag group of rebels in Libya were also masters of banking and international trade?
We sure do live in a strange world.
Tonight, Barack Obama told the American people the following….
“Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different.”
So now we are going to police all of the atrocities in all of the other countries around the globe?
The last time I checked, the government was gunning down protesters in Syria.
Is it time to start warming up the Tomahawks?
Or do we reserve “humanitarian interventions” only for those nations that have a lot of oil?
In fact, atrocities are currently being committed all over Africa and in about a dozen different nations in the Middle East.
Should we institute a draft so that we will have enough young men and women to police the world with?
We all have to be ready to serve our country, right?
The world is becoming a smaller place every day, and you never know where U.S. “strategic interests” are going to be threatened next.
The rest of the world understands that we know best, right?
Of course the rest of the world can surely see our good intentions in Libya, can’t they?
Tensions with Russia, China and the rest of the Arab world are certainly going to subside after they all see how selfless our “humanitarian intervention” has been in Libya, don’t you think?
In all seriousness, we now live in a world where nothing is stable anymore.  Wars and revolutions are breaking out all over the globe, unprecedented natural disasters are happening with alarming frequency and the global economy is on the verge of total collapse.
By interfering in Libya, we are just making things worse.  Gadhafi is certainly a horrible dictator, but this was a fight for the Libyan people to sort out.
We promised the rest of the world that we were only going to be setting up a “no fly zone”.  By violating the terms of the UN Security Council resolution, we have shown other nations that we cannot be trusted and by our actions we have increased tensions all over the globe.
So what do all of you think about what is going on in Libya?  Please feel free to leave a comment with your opinion below…
Advertisements

PEOPLE OF EARTH : PREPARE FOR ECONOMIC COLLAPSE

March 8, 2011 Leave a comment

It is not just the United States that is headed for an economic collapse.  The truth is that the entire world is heading for a massive economic meltdown and the people of earth need to be warned about the coming economic disaster that is going to sweep the globe.  The current world financial system is based on debt, and there are alarming signs that the gigantic global debt bubble is getting ready to burst.  In addition, global prices for the key resources that the major economies of the planet depend on are rising very rapidly.  Despite all of our advanced technology, the truth is that human civilization simply cannot function without oil and food.  But now the price of oil and the price of food are both increasing dramatically.  So how is the current global economy supposed to keep functioning properly if it soon costs much more to ship products between continents?  How are the billions of people that are just barely surviving today supposed to feed themselves if the price of food goes up another 30 or 40 percent?  For decades, most of the major economies around the globe have been able to take for granted that massive amounts of cheap oil and massive amounts of cheap food will always be there.  So what happens when that paradigm changes?
At last check, the price of U.S. crude was over 104 dollars a barrel and the price of Brent crude was over 115 dollars a barrel.  Many analysts fear that if the crisis in Libya escalates or if the chaos in the Middle East spreads that we could see the all-time record of 147 dollars a barrel broken by the end of the year.  That would be absolutely disastrous for the global economy.
But it isn’t just the chaos in the Middle East that is driving oil prices.  The truth is that oil prices have been moving upwards for months.  The recent revolutions in the Middle East have only accelerated the trend.
Let’s just hope that the “day of rage” being called for in Saudi Arabia later this month does not turn into a full-blown revolution like we have seen in other Middle Eastern countries.  The Saudis keep a pretty tight grip on their people, but at this point anything is possible.  A true revolution in Saudi Arabia would send oil prices into unprecedented territory very quickly.
But even without all of the trouble in the Middle East the world was already heading for an oil crunch.  The global demand for oil is rising at a very vigorous pace.  For example, last year Chinese demand for oil increased by almost 1 million barrels per day.  That is absolutely staggering.  The Chinese are now buying more new cars every year than Americans are, and so Chinese demand for oil is only going to continue to increase.
Much could be done to increase the global supply of oil, but so far our politicians and the major oil company executives are sitting on their hands.  They seem to like the increasing oil prices.
So for now it looks like oil prices will continue to rise and this is going to result in much higher prices at the gas pump.
Already, ABC News is reporting that regular unleaded gasoline is going for $5.29 a gallon at one gas station in Orlando, Florida.
The U.S. economy in particular is vulnerable to rising oil prices because our entire economic system is designed around cheap gasoline.  If the price of gas goes up to 5 or 6 dollars a gallon and it stays there it is going to have a catastrophic effect on the U.S. economy.
Just remember what happened back in 2008.  The price of oil hit an all-time high of $147 a barrel and then a few months later the entire financial system had a major meltdown.
Well, as the price of oil rises it is going to create a whole lot of imbalances in the global financial system once again.
This is definitely a situation that we should all be watching.
But it is not just the price of oil that could cause a global economic disaster.
The global price of food could potentially be even more concerning.  As you read this, there are about 3 billion people around the globe that live on the equivalent of 2 dollars a day or less.  Those people cannot afford for food prices to go up much.
But global food prices are rising.  According to the United Nations, the global price of food has risen for 8 consecutive months.  Last month, the global price of food set a brand new all-time record high.  Many are starting to fear that we could actually be in the early stages of a major global food crisis.
The price of just about every major agricultural commodity has been absolutely soaring during the past year….
*The price of corn has doubled over the last six months.
*The price of wheat has more than doubled over the past year.
*The price of soybeans is up about 50% since last June.
*The price of cotton has more than doubled over the past year.
*The commodity price of orange juice has doubled since 2009.
*The price of sugar is the highest it has been in 30 years.
Unfortunately, the production of food in most countries around the world is very highly dependent on oil, so as oil goes up in price this is going to make the food crisis even worse.
Hold on to your hats folks.
Also, as I have written about previously, the world is facing some very serious problems when it comes to water.  Due to the greed of the global elite, there is not nearly enough fresh water to go around.  The following are some very disturbing facts about the global water situation….
*Worldwide demand for fresh water tripled during the last century, and is now doubling every 21 years.
*According to USAID, one-third of all humans will face severe or chronic water shortages by the year 2025.
*Of the 60 million people added to the world’s cities every year, the vast majority of them live in impoverished slums and shanty-towns with no sanitation facilities whatsoever.
*It is estimated that 75 percent of India’s surface water is now contaminated by human and agricultural waste.
*Not only that, but according to a UN study on sanitation, far more people in India have access to a mobile phone than to a toilet.
*In northern China, the water table is dropping one meter per year due to overpumping.
These days, one of the trendy things to do is to call water “the oil of the 21st century”, but unfortunately that is not a completely inaccurate statement.  Fresh, clean water is something that we all need, but right now world supplies are getting tight.
Our politicians and the global elite could be doing something about this if they really wanted to, but right now they seem perfectly fine with what is happening.
On top of everything else, the sovereign debt crisis is worse than it has ever been before.
All of the major global central banks have been feverishly printing money in an attempt to “paper over” this crisis, but it is not going to work.
Most Americans don’t realize it, but right now the continent of Europe is a financial basket case.  Greece and Ireland would have imploded already if they had not been bailed out, and now Portugal is on the verge of collapse.  The interest rate on Portugal’s 10-year notes has now been above 7% for about 3 weeks, and most analysts believe that it is only a matter of time before they are forced to accept a bailout.
Sadly, if the entire global economy experiences a slowdown because of rising oil prices, we could see half a dozen European nations default on their debts if they are not bailed out.
For now the Germans seem fine with bailing out the weak sisters that are all around them, but that isn’t going to last forever.
A day or reckoning is coming for Europe, and when it arrives the reverberations are going to be felt all across the face of the earth.  The euro is on very shaky ground already, and whether or not it can survive the coming crisis is an open question.
Of course there are some very serious concerns about Asia as well.  The national debt of Japan is now well over 200% of GDP and nobody seems to have a solution for their problems.  Up to this point, Japan has been able to borrow massive amounts of money at extremely low interest rates from their own people, but that isn’t going to last forever either.
As I have written about so many times before, the biggest debt problem of all is the United States.  Barack Obama is projecting that the federal budget deficit for this fiscal year will be a new all-time record 1.65 trillion dollars.  It is expected that the total U.S. national debt will surpass the 15 trillion dollar mark by the end of the fiscal year.
Shouldn’t we have some sort of celebration when that happens?
15 trillion dollars is quite an achievement.
Most Americans cannot even conceive of a debt that large.  If the federal government began right at this moment to repay the U.S. national debt at a rate of one dollar per second, it would take over 440,000 years to pay off the national debt.
But the United States is not alone.  The truth is that wherever you look, there is a sea of red ink covering the planet.
The current global financial system is entirely based on debt.  If the total amount of debt does not continually expand, the system will crash.  If somehow a way was found to keep this system going perpetually (which is impossible), the size of global debt would keep on increasing infinitely.
Now the World Economic Forum says that we need to grow the total amount of debt by another 100 trillion dollars over the next ten years to “support” the anticipated amount of “economic growth” around the world that they expect to see.
The entire global financial system is a gigantic Ponzi scheme.  It is designed to keep everyone enslaved to perpetual debt.  If at some point the debt spiral gets interrupted in some significant way, we are going to witness an economic disaster that is going to make what happened in 2008 look like a Sunday picnic.
The more research that one does on the current global economic situation, the more clear it becomes that we are absolutely doomed.
So people of earth you had better get ready.
An economic disaster is coming

SDR (SPECIAL DRAWING RIGHTS) vs US DOLLAR : ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ

October 13, 2010 Leave a comment
Categories: dollars, IMF, New World Order, nwo, sdr

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΟ (DM);;

June 14, 2010 Leave a comment

Ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται. Και φυσικά οι συμπατριώτες μεγαλοβιομήχανοι (ο κ.Χένκελ πρόεδρος στο βιομηχανικό λόμπυ) της Γερμανίδας καπετάνισσας αποφάσισαν να κατεβάσουν την βάρκα τους από τον Τιτανικό του ευρώ, και να απομακρυνθουν με τρόπο από το επερχόμενο ναυάγιο. Σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου τέτοιες φήμες και πράξεις προκαλούν την επέμβαση του εισαγγελέα, το χρηματιστηριακό γερμανικό πόρταλ börsennews.de με 300,000 αναγνώστες άρχισε να χρησιμοποιεί ευρώ αλλά και γερμανικά μάρκα ξανά στις τιμές των μετοχών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απαξίωση του ευρώ στην γερμανική κοινή γνώμη καθώς οι Γερμανοί πληρώνουν πλέον με ανασφάλειες -κι όχι μόνον- τις πολιτικές επιλογές, παλινδρομίες, και “καθυστερήσεις” της κας καγκελλαρίου Φράου Μέρκελ…
Η καινούργια αυτή κατάσταση στην Γερμανία που αποτελεί μία απο τις πρώτες σοβαρές πράξεις αμφισβήτησης του ευρωπαικού κοινού νομίσματος, είναι μόνον μία γερμανική εθνική αντιμετώπιση του πανευρωπαικού δράματος των εθνών του ευρώ, που προς το παρόν υπέστη το πρώτο bail-out πακέτο/δίκτυ σωτηρίας ενος περίπου τρις με 25% αμερικάνικη συμμετοχή.
Τα έθνη της Ευρώπης χρειάζονται πολύ δρόμο και δουλειά ακόμα για να αποκτήσουν την δυνατότητα μιας ενιαίας οικονομικής δύναμης που θα αντικατροπτίζεται σε ένα ισχυρό νόμισμα. Σήμερα, το ευρώ αποδεικνύεται κούφιο λογιστικό εύθραυστο περιτυλίγμα μιας ομοσπονδίας εθνικών κρατών πολλών ταχυτήτων, οραμάτων, και στόχων. Το ευρώ δεν κατάφερε τελικά την ομογενοποίηση…
Ακόμα κι αν σωθεί, η κρίση του αποκάλυψε την φτώχεια του ευρωπαικού οράματος.
(Φωτό: Χαρτονόμισμα 20 μάρκων του 3ου Ράιχ. Ο εικονιζόμενος με λεπτομέρεια είναι ο… Βέρνερ φον Ζήμενς, Ασημένιο νόμισμα 2 μάρκων του 3ου Ράιχ.)

Η ανακοίνωση

Boersennews.de reintroduces Deutsche Mark stock prices
11.06.2010, 16:00

Due to the ongoing Euro crisis many investors expect the return of the Deutsche Mark. A recent survey, showed that 39% of 1,364 börsennews.de users, would like the good old Deutsche Mark reintroduced. Börsennews.de has responded and will immediately display share prices in Euro and Deutsche Mark. Boersennews.de, with roughly 300,000 users, is one of the largest German stock market portals.
The Euro has been making headlines for months, recently falling under $1.19, a four year low. In comparison, last year the course was over $1.50. So far, only a massive Rescue Package of 750 billion Euros has prevented the Euro crash. Germany contributes the lion’s share of 147 billion euros, whereas weak countries such as Spain or Portugal, can at any time, under certain circumstances, opt out of the rescue pact.
The fact that the Euro has brought significant benefits for Europeans, especially the Germans, is undisputable. However, before its introduction, it was clearly regulated, that measures such as the Euro Rescue Package are not permissible. One of the former most ardent Euro advocate, previous head of the Federation of German Industries, Hans OLAF Henkel, recently demanded the abolition of the euro and the reintroduction of the Deutsche Mark. Reason, due to the 750 billion Rescue Package, the euro zone has become a pure capital transfer zone. The head of the leading economic research institute Ifo, Hans Werner Sinn Professor, sees in the Rescue Package incalculable risks for Germany.
With so much criticism of the now established Euro, the fears of many Germans before its introduction are understandable. With the symbolic reinstatement of the Deutsche Mark Börsennews.de is not supporting to the abolition of the Euro, however the desire of many citizens for economic security. One thing is clear, the German Mark represented the economically strong and healthy Germany. The Euro represents a cracked economic system, not only throughout the world, in Europe, but above all in Germany.

τιμές σε ευρώ και μάρκα στα λίνκς :


-> Zur DM-Aktienübersicht
-> 
Zur Siemens-Aktie in DM
-> 
Zur Daimler-Aktie in DM
-> Zur Deutsche Bank-Aktie in DM
—-
About börsennews.de
http://www.börsennews.de, is the stock exchange portal of the Unister Group, a fast growing company founded in 2002 that currently employs around 700 persons.Unister has its headquarters in Leipzig and operates portals in various areas. These include http://www.ab-in-den-urlaub.de, http://www.fluege.de, http://www.shopping.de, http://www.auto.de, http://www.geld.de, http://www.partnersuche.de and http://www.news.de.

PRESS RELEASE
Press and public relations
Contact
Dr. Konstantin Korosides
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unister Holding GmbH
Barfußgässchen 11
04109 Leipzig
Tel: +49/341/49288-240
Fax: +49/341/49288-59
konstantin.korosides@unister.de

ΑΠΟΘΑΝΕΤΩ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ

April 29, 2010 Leave a comment

Πόσα χρειάζεται τελικά για να σωθεί η Ελλάδα; 60 δις $ 160 δισ.; $ 800 δισ.;

Πόσα χρειάζεται για να σωθεί η Αμερική; 5.000 δις $; 12.000 δις $;

The estimated population of the United States is 308,283,557
so each citizen’s share of this debt is $41,824.62.

The National Debt has continued to increase an average of
$4.12 billion per day since September 28, 2007!

Πόσα χρειάζεται για να σωθεί η Γερμανία 500δις ;$ 800 δις $; 1500 δις $ ; 2000 δις $ ;2800δις $; 5000 $;(CIA)
German debt may top 2.8 trillion dollars by 2013

Πόσα χρειάζεται για να σωθεί η Βρεττανία 500δις ;$ 800 δις $; 1500 δις $ ; 2000 δις $ ;
άλλα
2 τρις δολλάρια!!!
To pay this year’s £43 billion interest bill, every household will stump up more than £1,900 in tax. That’s not a joke – that really is how much it’s going to cost you.
The UK’s national debt has become so astronomical that it’s hard to make sense of it anymore.

Πόσα χρειάζεται για να σωθεί η Ισπανία 500δις ;$ 800 δις $; 1500 δις $ ; 2000 δις $ ;

κι άλλα 2 τρις δολλάρια

Ολοι τελικά χρωστάνε κάτι πολύ κάπου…ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας της CIA. Τα νούμερα είναι σε χιλιάδες δις δολλάρια και ορθός τον Ιανουάριο του 2009. Μάλλον τα νούμερα πρέπει να έχουν ξεφύγει μακράν απο τότε, μιάς και οι παγκόσμιοι κ.κ.τραπεζίται έχουν εξαπολύσει την τελική έφοδό τους…
1 United States 13,640
2 United Kingdom 9,170
3 Germany 5,250

4 France 5,002
5 Netherlands 2,470
6 Italy 2,328
7 Spain 2,313

8 Ireland 2,312
9 Japan 2,231
10 Luxembourg 1,933
11 Belgium 1,354
12 Switzerland 1,305
13 Austria 832.8
14 Australia 770.3
15 Canada 762.2
16 Hong Kong 659.9
17 Sweden 617.6
18 Denmark 585.1
19 Norway 558.5
20 Greece 504.6
21 Portugal 484.7
22 Russia 483.5
23 Korea, South 381.1
24 China 379.8
25 Finland 332.2
26 Turkey 277.1
27 Brazil 262.9
28 Poland 243.6
29 India 229.3
30 Hungary 212.1
Το διεθνές πάρτυ μόλις ξεκίνησε. Η Ελλάδα απλώς άναψε την δάδα των αγώνων απο την εικοστή θέση…

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4839443700616335542&hl=el&fs=true

ORDO AB CHAO 3

March 13, 2010 Leave a comment


Series of 6 parts, Part 1 here
Συνέχεια (2/6) απο Μέρος 1 εδω


Part II: The Rise of the Economic Elite — Economic Elite Vs. The People

By David DeGraw The Public Record

I: Causalities of Economic Terrorism, Surveying the Damage
——-II: The Rise of the Economic Elite
——-III: Exposing Our Enemy: Meet the Economic Elite
——-IV: The Financial Coup d’Etat
——-V: Overcoming the Divide and Conquer Strategy
——-VI: How to Fight Back and Win: Common Ground Issues That Must Be Won

II: The Rise of the Economic Elite

“The war against working people should be understood to be a real war…. Specifically in the U.S., which happens to have a highly class-conscious business class…. And they have long seen themselves as fighting a bitter class war, except they don’t want anybody else to know about it.” — Noam Chomsky
As a record number of US citizens are struggling to get by, many of the largest corporations are experiencing record-breaking profits, and CEOs are receiving record-breaking bonuses. How could this be happening; how did we get to this point?
The Economic Elite have escalated their attack on US workers over the past few years; however, this attack began to build intensity in the 1970s. In 1970, CEOs made $25 for every $1 the average worker made. Due to technological advancements, production and profit levels exploded from 1970 – 2000. With the lion’s share of increased profits going to the CEOs, this pay ratio dramatically rose to $90 for CEOs to $1 for the average worker.
As ridiculous as that seems, an in-depth study in 2004 on the explosion of CEO pay revealed that, including stock options and other benefits, CEO pay is more accurately $500 to $1.
Paul Buchheit, from DePaul University, revealed, “From 1980 to 2006 the richest 1 percent of America tripled their after-tax percentage of our nation’s total income, while the bottom 90 percent have seen their share drop over 20 percent.” Robert Freeman added, “Between 2002 and 2006, it was even worse: an astounding three quarters of all the economy’s growth was captured by the top 1 percent.”
Due to this, the United States already had the highest inequality of wealth in the industrialized world prior to the financial crisis. Since the crisis, which has hit the average worker much harder than CEOs, the gap between the top one percent and the remaining 99 perecnt of the US population has grown to a record high. The economic top one percent of the population now owns over 70 percent of all financial assets, an all-time record.
As mentioned before, just look at the first full year of the crisis when workers lost an average of 25 percent off their 401k. During the same time period, the wealth of the 400 richest Americans increased by $30 billion, bringing their total combined wealth to $1.57 trillion, which is more than the combined net worth of 50 percent of the US population. Just to make this point clear, 400 people have more wealth than 155 million people combined.Meanwhile, 2009 was a record-breaking year for Wall Street bonuses, as firms issued $150 billion to their executives. One-hundred percent of these bonuses are a direct result of our tax dollars, so if we used this money to create jobs, instead of giving it to a handful of top executives, we could have paid an annual salary of $30,000 to 5 million people.

So while US workers are now working more hours and have become dramatically more productive and profitable, our pay is actually declining and all the dramatic increases in wealth are going straight into the pockets of the Economic Elite.If our income had kept pace with compensation distribution rates established in the early 1970s, we would all be making at least three times as much as we are currently making. How different would your life be if you were making $120,000 a year, instead of $40,000?So it should come as no surprise to see that we now have the highest inequality of wealth in the industrialized world and the highest inequality of wealth in our nation’s history.
The backbone of America, a hard-working middle class that has made our country a world leader, has been devastated.
Now that we have a better understanding of how our income has been suppressed over the past forty years, let’s take a look at how the economy has been designed to take the limited money we receive and put it into the hands of the Economic Elite as well.
Costs of Living

Outside of the workplace, in almost all our costs of living the system is now blatantly rigged against us. Let’s take a look at it, starting with our tax system.
In total, the average US citizen is forced to give up approximately 30 percent of our income in taxes. This tax system is now strategically designed to flow straight into the hands of the Economic Elite. A huge percentage of our tax dollars ultimately ends up in their pockets. The past decade proves that — whether it’s the Republicans or the Democrats running the government — our tax money is not going into our community; it is going into the pockets of the billionaires who have bought off both parties – it is obscene.For an example of how this system flows to the Economic Elite, just look at the Wall Street “bailout.” The real size of the bailout is estimated to be $14 trillion – and could end up costing trillions more than that. By now you are probably also sick of hearing about the bailout, but stop and think about this for a moment… Do you comprehend how much $14 trillion is?What could be accomplished with this money is almost beyond common comprehension.
And this is just the tip of the iceberg that has hit us. On top of the trillions given to the Wall Street elite, we already have a record $12.3 trillion in national debt – and we now have to pay $500 billion in interest to the Economic Elite on this debt every year, yet another way they are milking us dry. When you add in unfunded liabilities owed, like social security payments, we actually owe a stunning $74 trillion. That adds up to a debt of $242,000 for every man, woman and child in America.Trillions more, 25 percent of taxpayer dollars allocated to military spending goes unaccounted for every year, not to mention the billions spent on overcharging and outright fraud. During the War on Terror, the Economic Elite have used our tax money to build a private army that has more soldiers deployed than the US military – a congressional study revealed that 69 percent of the “US” fighting forces deployed throughout the world in our name are in fact private mercenaries, 80 percent of them are foreign nationals. Private contractors regularly get paid three to five times more than our soldiers, and have been repeatedly caught overcharging and committing fraud on a massive scale. A congressional investigation revealed this and strongly recommended that we seize wasting tax dollars on these private military contractors. However, under Obama, there has actually been a drastic increase in total tax dollars spent on them.
In 2009, just over $1 trillion tax dollars were spent on the military. It’s safe to say that at least $350 billion of that was needlessly wasted.
When you research our tax system you see an unprecedented level of waste and fraud rampant throughout most expenditures. Our tax system is a national disaster of epic proportions. It is literally an organized criminal operation that continues to rob us in broad daylight, with zero accountability.Politicians and mainstream “news” outlets will not tell you this, but most every serious economist knows that due to so much theft and debt created in the tax system, the only way to fix things, other than stopping the theft and seizing the trillions that have been stolen, will be for the government to cut important social funding and drastically raise our taxes. Other than the record national debt, many states are running record deficits and “barreling toward economic disaster, raising the likelihood of higher taxes, more government layoffs and deep cuts in services.” Our nation’s biggest state economies, like California and New York, are the ones in most trouble.
To merely say that things will not be improving economically is to be a delusional optimist. The truth that you will not hear: we have been hit by an economic deathblow and the United States lays in ruins.
It’s not just this criminal tax system; the theft is now built into all our costs of living.
Trillions more in our spending on food and fuel have been stolen due to fraudulent stock transactions and overcharging. Just ten years ago, in 2000, American families paid 7 percent of our income on food and fuel. We now pay 20 percent. This drastic increase is primarily driven by fraudulent market manipulation that drives up stock prices. Congress uncovered this in 2006, as part of the Enron investigation. They found that companies manipulated the oil market to create major spikes in stock values, but then Congress didn’t do anything about it. Nothing to see here, just move on.
As mentioned before, we have the most expensive health care system in the world and we are forced to pay twice as much as other countries, and the overall care we get in return ranks 37th in the world. On average, US citizens are now paying a record high 8 percent of their income on medical care.One of the reasons why foreclosure rates are so high is because the percentage of income Americans pay on their housing has risen to 34 percent.
So for these basic necessities – taxes, food, fuel, shelter and medical bills – we have already lost 92 percent of our limited income. Then factor in ever-increasing interest rates on credit cards, student loans, rising prices for cable, internet, phone, bank fees, etc., etc., etc…. We are being robbed and gouged in all costs of living, in every aspect of our life. No wonder bankruptcies are skyrocketing and the number of people suffering from psychological depression has reached an epidemic level.
The American worker is screwed over every step of the way, and it all starts with the explosion in the cost of a college education. This is one of the Economic Elite’s most devastating weapons. To have any chance of succeeding in this economy, it is commonly believed that you must attend the best college possible. With the rising costs involved, today’s students are graduating with record levels of debt from student loans. At the same time, the unemployment rate among recent college graduates has risen higher than the national average, and those who do find work are making significantly less than they expected to make. This combination of extreme debt and reduced pay has crippled an entire generation right from the start and has put them in a vicious cycle of spiraling debt that they will struggle with for the rest of their lives. The most recent college graduates are now known as a “lost generation.”
The American dream has turned into a nightmare. The economic system is a sophisticated prison cell; the indentured servant is now an indebted wage slave; whips and chains have evolved into debts.


“There are two ways to conquer and enslave a nation. One is by sword. The other is by debt.”
John Adams

Concealing National Wealth
“Liberty in the concrete signifies release from the impact of particular oppressive forces; emancipation from something once taken as a normal part of human life but now experienced as bondage…. Today, it signifies liberation from material insecurity and from the coercions and repressions that prevent multitudes from participation in the vast cultural resources that are at hand.” — John Dewey

When you take the time to research and analyze the wealth that has gone to the economic top one percent, you begin to realize just how much we have been robbed. Trillions upon trillions of dollars that could make the lives of all hard-working Americans much easier have been strategically funneled into the coffers of the Economic Elite. The denial of wealth is the key to the Economic Elite’s power. An entire generation of massive wealth creation has been strategically withheld from 99 percent of the US population.
The US public doesn’t have any understanding of how much wealth has been generated and concentrated into the hands of the Economic Elite over the past 40 years; there is no historical frame of reference. This withholding of wealth is truly the greatest crime against humanity in the history of civilization.What could be done with all the money that has been hoarded by the Economic Elite is extraordinary!
Let’s consider what we could do with the money that has been stolen from us. On top of what should be our average six-figure yearly income, we could have:
* Free health care for every American,
* A free 4 bedroom home for every American family,
* 5 percent tax rate for 99 percent of Americans,
* Drastically improved public education and free college for all,
* Significantly improved public transportation and infrastructure,
The list goes on…
This is not some far-fetched fantasy. These are all things that Franklin D. Roosevelt talked about doing in the 1940s, long before the explosion of wealth creation in our technologically advanced global economy. The money for all this is already there, stashed into the claws of the Economic Elite. The denial of wealth to the masses is the key to the Economic Elite’s power. Outside of outdated and obsolete economic models and theories — and incredibly short-sighted greed — there is no reason why all this money should be kept in the hands of a few, at the immense suffering and expense of the many.
If Americans could just understand how much wealth is being withheld from us, we would have a massive uprising and the Economic Elite would be swept away, into the history books alongside the evil despots of the past.


“For if leisure and security were enjoyed by all alike, the great mass of human beings who are normally stupefied by poverty would become literate and would learn to think for themselves; and when once they had done this, they would sooner or later realize that the privileged minority had no function, and they would sweep it away. In the long run, a hierarchical society was only possible on a basis of poverty and ignorance.” —
George Orwell

Now that we have a better understanding of how the Economic Elite dominate our lives, let’s take a look at exactly who they are….

This report was originally published on Amped Status.

Part III: “Exposing Our Enemy: Meet the Economic Elite” will be posted on Friday. To be notified via email, subscribe to the Amped Status newsletter here.
David DeGraw is the founder and editor of AmpedStatus.com and director of MediaChannel.org. You can reach him at David@AmpedStatus.com.

GOLDMAN SUCKS

March 7, 2010 Leave a comment